Pertandingan E- Mahabbah Pendidikan Khas

Jessie Heng Jia Xin
Tempat Ketiga
Peringkat Kebangsaan 2020
Anjuran Bahagian Pendidikan Khas, KPM
4 Disember 2020

Guru Pembimbing :
Dalinah bt Salim