1

Program Interaksi Akademik Tingkatan 4 Dapat Sambutan Walaupun Secara Dalam Talian

Labuan – SMK Taman Perumahan Bedaun (SMKTPB) sekali lagi berjaya mengadakan  “Program Interaksi Akademik” bersama ibu bapa, guru – guru dan murid-murid Tingkatan 4 pada 09 September 2021 (Khamis). Program yang dilaksanakan secara dalam talian melalui medium “google meet” telah dihadiri oleh 86 orang murid Tingkatan 4 bersama- sama dengan ibu bapa masing-masing. Hadir bersama dalam program ini ialah Tuan Pengetua, En. Ag. Rozlan bin Manan, Pen. Kanan Pentadbiran, Pn. Chai Yee San, Pen. Kanan HEM, En. Awang Adi bin Tuah, Pen. Kanan Kokurikulum, Pn. Lau Chin Ying serta Guru-guru Kanan Bidang. Objektif program ini adalah untuk mewujudkan interaksi dua hala antara pihak sekolah dan ibu bapa dalam membincangkan isu dan pencapaian anak-anak Tingkatan 4 dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun  (PPT) 2021 di samping membincangkan tentang pelibatan anak-anak dalam PdPR.

Majlis dimulakan dengan pembentangan analisis pencapaian murid-murid Tingkatan 4 dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) baru-baru ini oleh Tuan Pengetua, En. Ag Rozlan bin Manan. Sebelum memulakan pembentangan, beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi hadir demi memastikan kecemerlangan anak-anak memandangkan anak-anak Tingkatan 4 ini merupakan calon SPM 2022. Dapatan daripada analisis PPT 2021, Tuan Pengetua memaklumkan bahawa Gred Purata Sekolah (GPS) yang dicapai ialah 5.37, manakala peratus lulus ialah 80.26 peratus. Selain itu,  5 orang murid didapati gagal dalam kedua-dua mata pelajaran wajib lulus iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah dalam peperiksaan ini. Pihak sekolah amat berharap agar semua murid lulus dalam semua mata pelajaran dan mencapai sekurang-kurangnya Gred “C” dalam peperiksaan akan datang. Pelbagai intervensi akan diambil bagi menangani isu murid-murid yang masih lemah penguasaannya dalam setiap mata pelajaran. Oleh itu, beliau berharap agar ibu bapa sentiasa ada bersama-sama dengan pihak sekolah dalam meningkatkan pencapaian akademik anak-anak.

Antara pembentangan yang dibuat oleh En. Ag Rozlan dalam program ini.

Seterusnya, Tuan Pengetua, En. Ag Rozlan memaklumkan kepada ibu bapa berkaitan analisis kehadiran murid-murid sepanjang PdPR berlangsung. Masih ada segelintir murid yang didapati kurang memberikan komitmen untuk hadir mengikuti kelas PdPR. Oleh itu, kerjasama daripada ibu bapa amatlah diharapkan memandangkan sesi persekolahan secara bersemuka belum dapat dilaksanakan. Tanpa sokongan ibu bapa, anak-anak sudah pasti akan tercicir dalam pembelajaran masing-masing. Beliau turut menjelaskan kepada ibu bapa bahawa pelaksanaan PdPR sememangnya tidak sama dengan pembelajaran secara bersemuka dan berharap agar anak-anak akan dapat kembali semula ke sekolah pada Oktober nanti.

En. Ag Rozlan turut menyatakan keyakinan beliau dengan komitmen yang ditunjukkan oleh guru-guru dalam pelaksanaan PdPR. Beliau menjelaskan bahawa dalam situasi kini, murid-murid perlu mengikuti kelas PdPR kerana guru-guru telah cuba sedaya upaya untuk menyampaikan pembelajaran kepada semua murid dengan pelbagai kaedah yang bersesuaian. Di samping itu, guru juga akan mendedahkan kepada murid-murid tentang teknik menjawab soalan peperiksaan serta memberikan bimbingan untuk membuat latih tubi.  Oleh itu, sekiranya murid tidak hadir PdPD mereka akanvtercicir dalam pembelajaran dan  akan mengalami defisit pembelajaran kerana banyak tertinggal dalam pembelajaran seharian mereka. Pada akhir ucapannya, beliau turut menyatakan harapan pihak sekolah kepada calon SPM 2022. Antaranya ialah mencapai 100 peratus keterlibatan murid dalam PdPR dan mencapai 100 peratus kehadiran murid ke sekolah secara bersemuka nanti. Di samping itu, pihak sekolah turut mengharapkan peranan daripada ibu bapa sebagai pendorong kepada kecemerlangan anak-anak dalam memastikan hasrat sekolah dapat dicapai. Hal ini kerana semua murid SMKTPB diharapkan dapat memiliki sijil SPM dengan keputusan yang berkualiti bagi memastikan mereka mampu bersaing untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, mahupun untuk memperoleh peluang pekerjaan yang baik

Sebahagian daripada ibu bapa dan murid-murid yang turut hadir

Berita Oleh : SMK Taman Perumahan Bedaun