1

Kursus Leadership Coaching Tingkatkan kompetensi Pegawai JPWPL

Labuan, 21 Februari : Seramai 15 pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan telah mengikuti kursus Leadership Coaching yang dianjurkan oleh Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Labuan semalam.

Kursus yang diadakan di Bilik Layangan, BTPN telah dikendalikan oleh 2 Certified Coach iaitu Ketua Sektor Pengurusan Akademik, Encik Yusup bin Mohamad dan Pegawai SISC+ , Puan Arni Samiraty binti Abdol Samat.

Kursus ini menerapkan 10 langkah  ke arah menjadi seorang coach yang berwibawa dalam memberi bimbingan dan khidmat bantu kepada warga jabatan dan sekolah.

Elemen GROW turut diterapkan bagi menjadikan proses coaching lebih berstruktur dan terarah bagi mencapai matlamat yang dihasratkan.

Para peserta telah diberi pendedahan secara teori dan praktikal bagi memastikan setiap peserta mendapat manfaat sepenuhnya dari kursus ini.

Para peserta sedang memberi tumpuan kepada penceramah kursus

Pengarah Pendidikan, Encik Raisin Saidin turut berkongsi pengalaman beliau dalam kursus ini dengan menekankan kepada 7 kemahiran yang perlu dikuasai untuk menjadi seorang coach yang baik.

Antaranya ialah penguasaan kemahiran bahasa badan dan kemahiran mendengar yang baik.

Para peserta telah melahirkan rasa puas hati dengan penganjuran kursus ini dan berasa lebih yakin untuk melaksanakan peranan baharu sebagai pegawai pembimbing, perunding cara dan konsultasi selepas ini selaras dengan saranan dalam Naratif Baharu Amalan Pendidikan.

Berita Oleh : Cikgu Mohd Nizam (SPA)

Sesi latihan secara praktikal Coaching turut diadakan : Kemahiran bahasa badan dan kemahiran mendengar

Dari kiri : Puan Khaziyati Osman (Ketua Sektor Jaminan Kualiti) mengiringi Encik Raisin Saidin (Pengarah Jabatan Pendidikan WP Labuan) semasa penyerahan Sijil penghargaan kepada Certified Coach iaitu Encik Yusup bin Mohamad (Ketua Sektor Pengurusan Akademik)