Pelajar Mohamad Daniel Hakim SM Sains Johan Pertandingan Deklamasi Puisi Kebangsaan 2019

Mohamad Daniel Hakim
SM Sains Labuan,
Pertandingan Koakademik 
Bahasa Melayu dan 
Program Pembinaan 
Bakat Tunas Remaja
Peringkat Kebangsaan
Dewan Bahasa dan Pustaka
23 Julai 2019
Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka 
dengan kerjasama 
Kementerian Pendidikan Malaysia
Guru Pembimbing : 
Cikgu Yahya Burhanuddin