SPA Menyuntik Semangat Guru-guru Baharu Sekolah Menengah

Para peserta sedang tekun mendengar taklimat berkaitan fungsi Sektor Pengurusan Akademik

Seramai 11 guru yang baharu ditempatkan di sekolah-sekolah menengah di Labuan telah mengikuti kursus orientasi selama 2 hari mulai 14 dan 15 Mac 2019 di Bilik Dataran.

Kursus ini dianjurkan oleh Sektor Pengurusan Sekolah, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan.

Ketua Sektor Pengurusan Akademik (SPA), Encik Yusup bin Mohamad telah mengetuai pegawai SPA dalam pengisian slot selama 3 jam mulai jam 2pm hingga 5pm pada 14 Mac 2019.

Semasa menerang fungsi Sektor Pengurusan Akademik, Encik Yusup turut menyatakan hasrat dan harapan yang tinggi pihak jabatan kepada guru-guru generasi baharu untuk terus mendokong semangat LABUAN HEBAT: Guru Sayang Muridnya.

Guru-guru juga harus peka terhadap tuntutan perubahan sistem pendidikan negara serta fokus dan gerak kerja KPPM seperti yang terkandung di dalam Naratif Baharu Amalan Pendidikan.

Ketua Unit Bahasa, SPA, Puan Amiah Buah juga berkesempatan untuk menerangkan kepada guru baharu mengenai kaedah menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang betul.

Puan Amiah sedang menerangkan kaedah penyediaan RPH yang betul.

Selain itu, antara perkara yang telah diberi penekanan dalam kursus tersebut ialah berkaitan SKPMg2, KBAT dan PAK21.

Sepanjang kursus tersebut, para guru baharu terlibat secara aktif, bersemangat dan memberi respons yang sangat positif.

Di akhir kursus, Encik Yusup berbesar hati menyampaikan cenderahati kepada 5 guru baharu yang bertuah berbentuk sebuah buku Pembelajaran Abad ke-21 sebagai satu suntikan semangat untuk guru-guru baharu untuk terus mendalami konsep 4C1V dalam amalan PdPc masing-masing.

Berita Oleh : Cikgu Mohd Nizam Yasim, SPA

Encik Yusup menyampaikan cenderamata kepada guru baharu yang bertuah

Loading

image_pdfimage_print