SMK Labuan Juara Nyanyian Lagu Patriotik dalam Talian

Nur Allya Mardiana Binti Jairin
SMK Labuan,

Johan Nyanyian Lagu Patriotik dalam Talian
Peringkat Kebangsaan 2020
Anjuran Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur/KPM
31 Ogos 2020

Guru Pembimbing :
Mary Teng Howe Hui