Hari Pelaporan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) SSN SMK Mutiara WP Labuan Mengesan Perkembangan dan Kemajuan Pembelajaran Murid Berkeperluan Khas

14 Februari 2023 – Hari Pelaporan merupakan kesempatan untuk pihak sekolah menghubungkan ibu bapa, penjaga dan guru bagi berdiskusi dan berkongsi pandangan masing-masing terhadap prestasi murid Berkeperluan Pendidikan Khas di PPKI SSN SMK Mutiara.

Seramai 67 daripada 71 orang ibu bapa dan penjaga yang telah hadir pada sesi ini. Perjumpaan ini melaporkan keputusan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Keberkesanan Intervensi Rancangan Pendidikan Individu, Markah PAJSK serta pendaftaran semula murid bagi kemasukan sesi baharu yang akan bermula pada 20 Mac 2023 ini.

Antara isu yang dibincangkan ialah mengenai hala tuju MBPK selepas menamatkan persekolahan, kesediaan MBPK untuk mengikuti Inklusif Penuh ke Kelas Perdana, kehadiran murid ke sekolah serta tahap perkembangan murid dalam menguasai mata pelajaran teras di sekolah.

Dengan adanya program seperti ini, ibu bapa bukan sahaja dapat mengetahui prestasi anak-anak mereka, malah ianya dapat juga sebagai satu wadah perbincangan kea rah penambahbaikan atau usaha yang boleh dilakukan untuk membantu murid-murid Berkeperluan Pendidikan Khas ini.

Ibu bapa menunggu giliran untuk berjumpa dengan Guru
Ibubapa mengisi borang pendaftaran

Perbincangan diantara guru, ibu bapa dan murid
 

Loading

image_pdfimage_print