Pelajar Elmus Zechary Solibun, SM St Anthony, Pengerusi Majlis Perwakilan Kanak-kanak Kebangsaan 2019-2021

Elmus Zechary Solibun
SM St Anthony,
Telah dipilih sebagai 
Pengerusi 
Majlis Perwakilan 
Kanak-Kanak Kebangsaan
bagi sesi tahun 2019 - 2021