SMK Labuan Johan Pertandingan Inovasi Tenaga Biojisim Sempena Karnival Inovasi Teknologi Hijau (KITH) 2019

Deena Liyana Talip, 
Nur Ainul Mardhiah Addris, 
Siti Aqilah Hassan
Pertandingan Inovasi Tenaga Biojisim
Karnival Inovasi Teknologi Hijau (KITH)
Peringkat Kebangsaan
Pahang
16-19 September 2019
Anjuran Yayasan Hijau Malaysia (YaHijau),  
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC).
Guru Pembimbing : 
Cikgu Isabella Kim